Karina Falkiewicz

 

Jest absolwentką jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie(obecnie Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna). Studiowała podyplomowo psychodietetykę na SWPS, oraz przygotowanie pedagogiczne i terapię pedagogiczną z logopedią. Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywała na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie, gdzie pracowała z szeroko pojętą tematyką zaburzeń odżywiania. Posiada również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z którymi pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach. Przez kilka lat swoje doświadczenie w pracy z najmłodszymi zdobywała w przedszkolach oraz w żłobku. Ponadto była psychologiem diagnostą w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Zwoleniu EZRA UKSW, której to również była koordynatorem. Doświadczenie zdobywała również w szkołach oraz w Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach, gdzie prowadziła zajęcia m.in. dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, oraz z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.  W trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego bierze udział w licznych szkoleniach,podczas których zdobywa nowe umiejętności radzenia sobie z problemem lęku u dzieci, w tym mutyzmu wybiórczego( szkolenia prowadzone m.in. przez Maggie Johnson, czy Marię Bystrzanowską). W Centrum Zaburzeń Odżywiania w Poznaniu zdobywała wiedzę podczas szkoleń z zakresu zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Brała również udział w konferencjach naukowych, na których prezentowane były jej referaty z zakresu tematyki związanej z problemem akceptacji obrazu własnego ciała u młodych osób.

Pani Karina ceni sobie indywidualne podejście do każdego pacjenta, zawsze poprzedzone odpowiednio przeprowadzoną diagnozą w obszarze funkcjonowania psychicznego. Nie wyobraża sobie pracy terapeutycznej bez udziału rodziców, rodziny i najbliższych dziecka. Uważa, że wspieranie rozwoju młodego człowieka często wymaga współpracy wielu specjalistów jednocześnie, co pozwala na odniesienie sukcesów i owocuje w przyszłości. Wolny czas spędza ze swoim psem- Mambą. W lecie próbuje windsurfingu, zaś zimą uwielbia jeździć na nartach.

Katarzyna Marzec

Terapeuta pedagogiczny z zawodu i z zamiłowania. Związana zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami i nauczycielami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń, pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i nastolatkami. Absolwentka studiów wyższych o kierunku resocjalizacja, pedagogika szkolna i środowiskowa, oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła trzynaście lat temu jako pedagog ulicy pracując z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w socjalnych dzielnicach Radomia. Następnie pracowała w szkołach na stanowisku pedagoga, oligofrenopedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracowała również jako terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW w Zwoleniu. Przez te lata zdobyła wykształcenie i doświadczenie, które upoważnia ją do pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego dzieci i młodzieży. Posiada umiejętność konceptaualizacji zaburzeń wieku rozwojowego.

Panią Kasię cechuje wysoko rozwinięta odpowiedzialność i praca zgodna z etyką zawodu psychologa. Posiada ona również gotowość do współpracy ze środowiskiem pacjenta. W swojej pracy wykorzystuje innowacje , specjalizuje się w narzędziach TIK. Jej misją jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w odzyskiwaniu i budowaniu zdolności do zachowania psychicznej równowagi w różnych okolicznościach życiowych. Prywatnie miłośniczka podróży, przygód i kinematografii.