Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i psychodietetyczną udzielaną przez doświadczonych specjalistów. Młodszym dzieciom staramy się udzielać pomocy poprzez udzielenie jej w pierwszej kolejności rodzicom, opiekunom, by ci mogli zrozumieć trudności ich wychowanków i tworzyć dla nich wspierające warunki rozwojowe. Starszym dzieciom proponujemy terapię skoncentrowaną na tworzeniu podstaw do odzyskania zaburzonej równowagi.

Zachwianie równowagi psychicznej dzieci i młodzieży może wyrażać się:

 • Zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, nadmierne objadanie się)
 • Zaburzeniami lękowymi (mutyzm wybiórczy, nerwice, manie, natręctwa, fobie)
 • Zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Zaburzeniami nastroju, depresją, samookaleczeniami się, myślami samobójczymi
 • Brakiem akceptacji siebie, kompleksami, brakiem wiary w siebie
 • Problemami rozwojowymi
 • Zaburzeniami zachowania
 • Trudnościami wychowawczymi
 • Trudnościami związanymi z sytuacją okołorozwodową
 • Nadmiernym korzystaniem z internetu, komputera, telefonu
 • Trudnościami adaptacyjnymi
 • Brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Trudnościami z asertywnością w relacjach rówieśniczych
 • Trudnościami z brakiem pewności siebie, nieśmiałością
 • Problemami rówieśniczymi
 • Trudnościami w nauce
 • Zaburzeniami relacji rodzinnych (konflikty na linii rodzic- dziecko, dziecko- rodzeństwo)

 

Oferujemy szeroką gamę usług:

 1. Konsultacje psychologiczne
 2. Diagnozę psychologiczną
 3. Terapię indywidualną i grupową
 4. Interwencję kryzysową
 5. Socjoterapię
 6. Trening umiejętności społecznych
 7. Zajęcia wspierające proces dydaktyczny
 8. Planowanie edukacji i kariery

 

W sytuacji wskazań wynikających z diagnozy, proponujemy wsparcie środowiskowe, czyli wsparcie w miejscu zamieszkania dziecka oraz otoczeniu szkolnym.

Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy jest kontakt telefoniczny i ustalenie pierwszorazowej konsultacji z określonym specjalistą. Jej celem jest zebranie wywiadu na temat zgłoszonego problemu i rozwoju dziecka, oraz udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej form i metod pomocy pomocy.

Docelowa terapia rozpoczyna się po omówieniu planu zdrowienia, który opisuje przedmiot pomocy, częstotliwość spotkań, wstępnie oszacowany czas trwania terapii, warunki zgłaszania nieobecności, sposoby kończenia pracy z terapeutą.

 

 

Wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów nasze gabinety zostały wyposażone w odpowiednie narzędzia diagnostyczne, które służą w ocenie funkcjonowania dziecka oraz diagnozie:

1. Etapów rozwoju dziecka: Krótka Skala Rozwoju Dziecka


2. Gotowości szkolnej: Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego Dzieci Pięcio i Szieścioletnich.


3. Inteligencji: TMS-K – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Klasyczna, TMS-Plus – Test Matryc Ravena w Wersji Standard – forma Plus, CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. Weiβa we współpracy z B.Weiβem, APIS-Z(R) Bateria testów APIS-Z(R), APIS-Z – Bateria Testów APIS-Z, APIS-P(R) – Bateria Testów APIS-P(R)


4. Emocjonalności i kompetencji społecznych: SKARE- Skala Rozwoju Emocjonalnego Dzieci w wieku 3-6 lat, TRE- Test Rozumienia Emocji, PKIE- Popularnyt Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej, KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych


5. Funkcjonowania rodziny: TKR Test Kompetencji Rodzicielskich, SOR – Skale Oceny Rodziny


6. Osobowości: NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, IVE – Kwestionariusz Impulsywności, EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, ACL – Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List)


7. Temperamentu: PTS – Kwestionariusz Temperamentu PTS, FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej


8. Samooceny: MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI, SES – Skala Samooceny Rosenberga


9. Depresyjności i lęku: KPD Kwestionariusz do Pomiaru Depresji, CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży, STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci


10. ADHD i zaburzeń współwystępujących (zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych): CONNERS 3 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących


11. Zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD): ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu


12. Preferencji zawodowych: WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP, LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć, KNS – Kwestionariusz Nadziei na Sukces

 

*Czas i cena badania uzależnione są od narzędzi diagnostycznych, które zostaną użyte.